Een nieuw paludarium

Vandaag heb ik bij een cliënt een paludarium geplaatst en ingericht. Een paludarium is een combinatie van aquarium en terrarium, dus met een water- en land gedeelte.
Na ca. 2 weken ‘indraaien’ kunnen hier vissen en amfibieën gehuisvest worden.