Kardinaalbaarzen

De Kardinaalbaarzen lijken, door hun opzichtige jas, altijd haast te hebben, maar hangen in werkelijkheid in neutrale ‘buoyancy’ in de stroming, rustig overzien zij alles….